Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Micaela Farah 73.56 3 9 79.00 71.00
Sifat Sagoo 74.44 3 9 79.00 70.00
Danielle DuToit 75.11 3 9 80.00 71.00
Inez Wanamarta 75.78 3 9 82.00 71.00
Lauren Guiao 78.44 3 9 84.00 75.00
Mariya Savchenko 79.00 1 3 82.00 77.00
RuQing Guan 88.67 1 3 91.00 85.00