Columbia University - Women  

Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Alexis Florio 76.18 7 17 84.00 72.00
Jennifer Wang 76.35 7 17 85.00 70.00
Amy Ding 76.47 7 17 86.00 72.00
Emily Chu 78.64 6 14 87.00 73.00
Qingyi Symba Xu 79.00 3 6 88.00 72.00
Kim Chiang 79.00 1 2 82.00 76.00
Katie Lee 80.29 6 14 86.00 78.00
Marlene Tartaro 80.92 5 12 86.00 75.00