Columbia University - Women  

Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Jacqueline Chulya 74.30 7 20 80.00 70.00
Ridhima Dilawari 75.71 5 14 83.00 70.00
Nancy Xu 76.88 6 17 82.00 71.00
Emily Chu 78.29 6 17 87.00 71.00
Rachel Shi 78.40 5 15 86.00 73.00
Camilla Vik 78.41 6 17 87.00 70.00
Amy Ding 79.47 6 17 88.00 72.00