Women - Mountain View Collegiate

  • Location : Tucson, AZ
  • Dates : Mar 26-27, 2010
  • Course(s) : Mountain View G.C. Tucson, AZ
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
T1 Colorado State 292 305 293 890 +26
T1 Texas Tech 296 299 295 890 +26
3 UNLV 298 299 297 894 +30
4 Baylor 302 298 295 895 +31
5 Indiana 303 303 290 896 +32
6 Iowa State 306 294 298 898 +34
7 San Jose State 300 312 296 908 +44
8 BYU 291 305 313 909 +45
T9 Gonzaga 312 305 297 914 +50
T9 Michigan 307 305 302 914 +50
T11 Colorado 302 309 304 915 +51
T11 Missouri 309 303 303 915 +51
13 Wisconsin 309 304 303 916 +52
14 Kansas State 311 301 308 920 +56
15 Northern Arizona 307 308 306 921 +57
16 Washington State 306 310 315 931 +67
17 Sacramento State 299 322 316 937 +73
18 Boise State 317 321 326 964 +100