Women - Big

  • Location : Norman, OK
  • Dates : Apr 23-25, 2010
  • Course(s) : Jimmie Austin OU G.C. Norman, OK
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Texas A&M 305 295 296 896 +32
2 OSU 293 296 308 897 +33
3 Texas 302 297 306 905 +41
4 Iowa State 300 305 301 906 +42
5 Texas Tech 299 310 304 913 +49
6 Colorado 302 304 309 915 +51
7 Missouri 307 305 305 917 +53
8 Nebraska 305 309 305 919 +55
9 Baylor 312 301 307 920 +56
10 Kansas State 303 297 322 922 +58
11 Oklahoma 306 315 308 929 +65
12 Kansas 314 312 312 938 +74