Women - Westbrook Invitational

  • Location : Peoria, AZ
  • Dates : Feb 23-24, 2014
  • Course(s) : Westbrook Village Peoria, AZ
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Ohio State 281 278 279 838 -26
2 Oregon 279 274 295 848 -16
3 Wisconsin 286 288 285 859 -5
T4 College of Charleston 286 285 298 869 +5
T4 Nebraska 295 287 287 869 +5
T6 Indiana 287 292 295 874 +10
T6 Oregon State 283 297 294 874 +10
8 Illinois 292 293 290 875 +11
T9 Kansas State 294 290 292 876 +12
T9 Washington State 294 292 290 876 +12
11 Iowa 291 294 292 877 +13
12 Colorado State 295 293 295 883 +19
13 Eastern Michigan 295 298 291 884 +20
14 Tulsa 297 291 297 885 +21