Men - The Oklahoma Collegiate

  • Location : Lawton, OK
  • Dates : Sep 27-28, 2010
  • Course(s) : Lawton CC Lawton, OK
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Abilene Christian 267 270 280 817 -35
2 Central Oklahoma 273 273 273 819 -33
3 Cameron 274 280 277 831 -21
4 Dallas Baptist 284 273 291 848 -4
5 WTAMU 289 286 289 864 +12
6 SW Oklahoma State 292 287 292 871 +19