Men - 2019 Southeastern Collegiate

  • Location : Valdosta, GA
  • Dates : Mar 10-12, 2019
  • Course(s) : Kinderlou Forest Valdosta, GA
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Barry 288 278 282 848 -16
2 Nova Southeastern 296 274 287 857 -7
3 Lynn University 293 281 284 858 -6
4 Florida Tech 295 281 285 861 -3
5 Saint Leo 288 288 288 864 E
6 Columbus State 290 280 295 865 +1
7 West Florida 286 281 299 866 +2
8 Rollins 294 286 293 873 +9
9 Valdosta State 292 282 300 874 +10
10 Lee U. 294 287 298 879 +15
11 Newberry 300 285 296 881 +17
T12 Florida Southern 301 285 300 886 +22
T12 Limestone 301 287 298 886 +22
14 Georgia College 299 295 293 887 +23
15 Flagler 291 293 305 889 +25
16 Lander 294 295 308 897 +33
17 Georgia Southwestern 300 290 308 898 +34
18 Montevallo 310 295 297 902 +38