Men - COG Mizzou Intercollegiate

  • Location : Columbia, MO
  • Dates : Apr 12-13, 2010
  • Course(s) : The Club @ Old Hawthorne Columbia, MO
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Nebraska 282 290 285 857 -7
2 Kansas State 287 284 287 858 -6
3 Missouri 283 293 291 867 +3
4 Saint Mary's (CA) 297 284 292 873 +9
T5 Wyoming 292 294 299 885 +21
T5 Iowa State 291 293 301 885 +21
T5 Kansas 301 282 302 885 +21
8 Ball State 300 293 305 898 +34
9 NIU 297 296 308 901 +37
10 South Dakota State 309 294 302 905 +41
11 Belmont 305 301 303 909 +45
12 Oral Roberts 299 306 305 910 +46
13 Northern Iowa 307 296 312 915 +51
14 Creighton 309 314 312 935 +71
15 IUPUI 322 334 332 988 +124