University of Nevada, Las Vegas - Women  

Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Therese Koelbaek 72.30 11 33 77.00 67.00
Kristen Schelling 75.00 3 9 78.00 72.00
Alejandra Guacaneme 77.03 11 33 82.00 73.00
Ellis Keenan 77.38 8 24 86.00 68.00
Katerina Prorovoka 78.00 1 3 79.00 77.00
Katerina Prorokova 78.63 10 30 91.00 72.00
Bethany Glassford 79.37 9 27 90.00 68.00
Stephanie Whatley 79.78 3 9 87.00 76.00
Mandi Incorvaia 80.83 4 12 85.00 72.00
Victoria Oros 84.33 1 3 91.00 81.00