Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Greg Eason 71.20 5 15 78.00 66.00
Ricardo Gouveia 71.58 4 12 77.00 68.00
Kyle Wilshire 72.83 4 12 76.00 70.00
Ryan Stovash 73.17 4 12 77.00 70.00
Linus Vaisanen 73.33 4 12 76.00 69.00
Federico Zucchetti 74.33 2 6 77.00 71.00