Women - Westbrook Invitational

  • Location : Peoria, AZ
  • Dates : Feb 25-27, 2018
  • Course(s) : Westbrook Village Peoria, AZ
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Oklahoma 279 279 281 839 -25
2 Ohio State 281 278 281 840 -24
3 Nebraska 283 273 287 843 -21
4 Wisconsin 288 277 279 844 -20
5 Oregon State 280 288 282 850 -14
6 Notre Dame 288 280 284 852 -12
7 Indiana 285 281 287 853 -11
8 Kansas State 280 293 283 856 -8
9 Illinois 286 283 290 859 -5
10 Washington State 287 290 283 860 -4
11 UC Davis 294 286 281 861 -3
12 Oregon 303 278 286 867 +3
13 Delaware 292 291 293 876 +12
14 Kansas 288 288 302 878 +14
15 Iowa 296 286 303 885 +21