Women - Mountain View Collegiate

  • Location : Tucson, AZ
  • Dates : Mar 23-25, 2018
  • Course(s) : Mountain View G.C. Tucson, AZ
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Illinois 288 304 283 875 +11
2 San Jose State 290 301 293 884 +20
3 Missouri 294 309 282 885 +21
4 Kansas 293 296 300 889 +25
5 Central Arkansas 302 290 298 890 +26
6 Colorado State 295 312 286 893 +29
7 MTSU 299 301 296 896 +32
T8 Kansas State 298 302 298 898 +34
T8 Wichita State 298 294 306 898 +34
10 New Mexico State 300 303 301 904 +40
T11 North Texas 302 310 295 907 +43
T11 Sam Houston State 307 307 293 907 +43
13 Nebraska 301 307 300 908 +44
14 MO State 301 315 303 919 +55
15 Wyoming 309 315 304 928 +64