Women - Big

  • Location : Columbia, MO
  • Dates : Apr 22-24, 2011
  • Course(s) : Club at Old Hawthorne Columbia, MO
Pos Teams Rounds Total Score To Par
1 2 3
1 Texas 296 287 289 872 +8
2 Texas A&M 298 290 287 875 +11
3 Missouri 297 291 292 880 +16
4 Iowa State 300 285 297 882 +18
5 Oklahoma 298 293 297 888 +24
6 Texas Tech 294 296 299 889 +25
7 OSU 302 294 295 891 +27
8 Baylor 301 294 305 900 +36
9 Colorado 302 297 304 903 +39
10 Nebraska 297 298 314 909 +45
11 Kansas 302 305 304 911 +47
12 Kansas State 309 303 304 916 +52